Telefon: 0744

Program de gestiune hoteliera

Programul de gestiune hoteliera Conquest-2U Hotel ofera urmatoarele facilitati:

  • evidenta rezervarilor
  • evidenta turistilor cazati (individual / grupuri)
  • posibilitatea de mutare de pe o camera pe alta a turistilor si serviciilor aferente
  • evidenta consumului din minibar si room-service
  • posibilitatea inregistarii altor servicii per turisti
  • evidenta telefoanelor apelate
  • tarife pentru pat suplimentar pentru copii
  • tarife diferentiate pe tipuri de camere / sezon / extrasezon / grupuri / agentii

Programul de gestiune hoteliera ofera posibilitatea facturarii diferentiate astfel:

  • facturare per persoana fizica / persoana juridica
  • facturare defalcata a serviciilor pe fiecare turist in vederea decontarii individuale