Telefon: 0728908922

 

Facilitati


1

Inregistrarea mijloacelor fixe se poare realiza prin intermediul modului de gestiune

2

Inregistrarea mijloacelor fixe direct in contabilitate

3

Realizarea incadrarii mijoacelor fixe cu stabilirea valorii de amortizare si a numarului de luni

4

Stabilirea conturilor contabile utilizate in inregistrarea mijloacelor fixe (cu analitice pentru fiecare sau doar sintetic)

5

Stabilirea conturilor contabile utilizate in generarea notelor contabile privind amortizarea acestora (cu analitice pentru fiecare sau doar sintetic)

6

Definirea planului de amortizare pentru fiecare mijloc fix

7

Raport privind registrul mijloacelor fixe in prezent sau la o anumita data din trecut

8

Raport privind fisa mijlocului fix